Email Id: cmkarjat@gmail.com | Contact No: 9673670948

SAMAJ PRABODHAN SANSTA

Chandrabhama Mahavidyalaya

(AUTONOMOUS 2020-30)

Established in 2018 | Tal: Karjat, Dist: Ahmednagar – 414402

Welcome to chandrabhama Mahavidyalaya

SAMAJ PRABODHAN SANSTA

Chandrabhama Mahavidyalaya

(AUTONOMOUS 2020-30)

Established in 2018 | Tal: Karjat, Dist: Ahmednagar – 414402

Welcome to chandrabhama Mahavidyalaya

About College

Sr. NoName of the MemberDesignation
1Namdev Chandrakant RautPresident
2Suvarna Namdev RautMember
3Vaibhav Suvalal ChhajedMember
4Prakash Shivram KhandareMember
5Usha Akshay RautMember
6Prof. Vaibhav Baban KharadeMember
7Prof. Harshali Chandrakant ThoratMember
8Tanpure Satish DevidasMember
9Dr. Suryawanshi Santaram KondibaSecretary